Trakt Brzeski 3b
Warszawa - Wesoła
Restauracja Traktat

Opening hours:

The restaurant is open only on request.
Wspaniała Obsługa - Nagroda
2017
Przedstawione przez Gohotels.com

Opening hours:

Everyday: 12:00-20:00