Trakt Brzeski 3b
Warszawa - Wesoła
Tel.: +48 22 760 03 48
Restauracja Traktat

Opening hours:

Everyday
12:00-20:00

Opening hours:

Everyday: 12:00-20:00
Wspaniała Obsługa - Nagroda
2017
Przedstawione przez Gohotels.com